Apibūdinti tarnybos laive organizavimą, laivo sandarą ir įrangą. Išgyventi jūroje palikus laivą. Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją mažinti. Gesinti ir likviduoti gaisrus. Imtis tinkamų veiksmų įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitaip nukentėjus. Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir atsargumo priemones. Likviduoti avarijas laive. Laikytis saugios darbo tvarkos ir laivo apsaugos plano. Padėti užtikrinti veiksmingą bendravimą laive. Padėti užtikrinti veiksmingus žmonių tarpusavio ir darbo santykius laive. Įvertinti nuovargio poveikį ir imtis atitinkamų veiksmų nuovargiui kontroliuoti.
Apibūdinti tarnybos laive organizavimą, laivo sandarą ir įrangą. Išgyventi jūroje palikus laivą. Vertinti gaisrų kilimo riziką, ją mažinti. Gesinti ir likviduoti gaisrus. Imtis tinkamų veiksmų įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitaip nukentėjus. Taikyti jūros aplinkos teršimo prevencijos ir atsargumo priemones. Likviduoti avarijas laive. Laikytis saugios darbo tvarkos ir laivo apsaugos plano. Padėti užtikrinti veiksmingą bendravimą laive. Padėti užtikrinti veiksmingus žmonių tarpusavio ir darbo santykius laive. Įvertinti nuovargio poveikį ir imtis atitinkamų veiksmų nuovargiui kontroliuoti.
Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti
Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose