Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

 M44071302– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T43071301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV)

 Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: M44071302, T43071301 – vidurinis išsilavinimas; 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti kompetencijas šiems veiklos objektams įgyvendinti: nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) atsinaujinančios energijos įrangos montavimas pastatuose ar šalia jų.

 Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti atsinaujinančių šaltinių įrangos gamybos, montavimo įmonėse, atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose įrangos ir objektų priežiūros bei pardavimo bendrovėse.

REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA 

Valstybinis kodas

Modulio pavadinimas

LTKS lygis

Apimtis mokymosi kreditais

4000005

Įvadas į profesiją

IV

1

4102203

Darbuotojų sauga ir sveikata

IV

2

4071342

Pasirengimas atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo darbui.

IV

5

3071301

Elektros įrangos įrengimo ir saugos eksploatuojant elektros įrangą iki 1000 V pagrindai.

III

5

4071343

Prisijungimas prie pastato šalto ir karšto vandens tiekimo bei šildymo sistemos.

IV

5

4071344

Šlaitinio stogo specialiosios paskirties elementų ir detalių montavimas.

IV

5

4071345

Saulės fotovoltinių elektrinių įrangos montavimas.

IV

5

4071346

Atsinaujinančios energetikos įrangos montavimas ant pastato fasado.

IV

5

4071347

Saulės šilumos kolektorių sistemos montavimas.

IV

5

4071329

Biomasės katilų montavimas.

IV

5

4071330

Šilumos siurblių montavimas.

IV

5

4000004

Įvadas į darbo rinką

IV

5