Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Kvalifikacijos pavadinimas – laivo elektrikas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
P42104106, P43104107 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų
T43104110 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 55 mokymosi kreditai

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
P42104106 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
P43104107, T43104110 – vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti laivo elektriką, gebantį savarankiškai valdyti elektromechanikos, elektronikos ir valdymo įrangą, užtikrinti laivo valdymo kontrolę ir žmonių saugumą laive, išmanantį saugų darbą laive ir saugą.