Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42104108, P43104110 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų

T43104113 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – laivo keleivius aptarnaujantis darbuotojas (stiuardas)

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42104108 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43104110, T43104113 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis. Laivo keleivius aptarnaujančio darbuotojo (stiuardo) modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam laivo keleivius aptarnaujančiam darbuotojui (stiuardui) parengti, kuris gebėtų savarankiškai sutikti, registruoti, apgyvendinti ir išlydėti laivo keleivius, palaikyti tvarką ir švarą kajutėse, laivo maitinimosi ir bendro naudojimo patalpose, serviruoti stalus ir plauti bei prižiūrėti sales indus, parduoti ir apskaityti prekes, teikti informaciją ir nesudėtingas paslaugas laivo keleiviams ir įgulos nariams, dirbti laivo baruose, parduotuvėse ir restoranuose.

Būsimo darbo specifika. Įgiję laivo keleivius aptarnaujančio darbuotojo (stiuardo) kvalifikaciją, asmenys galės dirbti laivo keleivius aptarnaujančiais darbuotojais (stiuardais) įvairios paskirties laivuose ir kituose jūros inžinerijos statiniuose.

Darbas reikalauja fizinės ištvermės, dirbama pamainomis, laive, darbo metu privaloma dėvėti nustatytą uniformą.

Privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.

Laivo keleivius aptarnaujančio darbuotojo (stiuardo) darbo priemonės yra dulkių siurbliai (sausam, drėgnam valymui), šluostės, šveistukai, šepečiai, valymo priemonės ir kitas valymo inventorius, įspėjamieji ženklai, inventorius ir įrenginiai patalpų priežiūrai, virtuvės mechanizmai ir inventorius, stalo indai ir įrankiai, kavos gaminimo aparatai, kasos aparatas, restorano valdymo programa, kompiuteris su programine įranga, įvairūs veiklos dokumentai, instrukcijos, tvarkaraščiai, užbortinis trapas, lieptai, gelbėjimo įranga; signalizacijos ir ryšio priemonės, kt.

Moduliai:

Valstybinis kodas

Modulio pavadinimas

LTKS lygis

Apimtis mokymosi kreditais

Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai (jei taikoma)

Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas)*

4000005

Įvadas į profesiją

IV

1

Netaikoma

Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai)*

4102201

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

IV

1

Netaikoma

4102105

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

IV

1

Netaikoma

4102203

Darbuotojų sauga ir sveikata

IV

2

Netaikoma

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai)

Privalomieji (iš viso 45 mokymosi kreditai)

410414175

Laivo keleivių aptarnavimas

IV

5

Netaikoma

410414176

Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas laive

IV

5

Netaikoma

410414177

Maitinimo paslaugų suteikimas laivo keleiviams ir įgulos nariams

IV

10

Netaikoma

410414178

Prekių apskaita ir sandėliavimas

IV

5

Netaikoma

410414179

Gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir karštųjų užkandžių gaminimas bei patiekimas

IV

10

Netaikoma

4104134

Saugus darbas laive ir sauga

IV

10

Netaikoma

Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)*

4104162

„Žmonių gyvybės išsaugojimas” SOLAS 74, saugos sąmoningumo ugdymas jūrininkams dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime

IV

5

Netaikoma

4104140

Jūrininkų ir kitų asmenų maitinimo organizavimas

IV

5

Netaikoma

Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)

4000004

Įvadas į darbo rinką

IV

5

Baigti visi privalomieji laivo keleivius aptarnaujančio darbuotojo (stiuardo) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai