Motoristo modulinė profesinio mokymo programa

Kvalifikacijos pavadinimas – motoristas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
P42104107, P43104108 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų
T43104111 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditai

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
P42104107 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
P43104108, T43104111 – vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Motoristo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta motoristui parengti, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti jūrų laivų mašinas, jūrų laivų pagalbinius mechanizmus ir sistemas, išmanytų saugų darbą laive ir saugą.