Jūreivio modulinė profesinio mokymo programa

Kvalifikacijos pavadinimas – jūreivis
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
P42104105, P43104106 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų
T43104109 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditai

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
P42104105 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
P43104106, T43104109 – vidurinis išsilavinimas

Programos paskirtis. Jūreivio modulinė profesinio mokymo programa yra skirta jūreiviui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vairuoti laivą ir vykdyti vairavimo komandas, prižiūrėti laivą, išmanytų saugų darbą laive ir saugą.